Čisto lice Srbije zaštita životne sredine

Čisto lice Srbije – Recikliramo, štitimo životnu sredinu i pomažemo

Zaštita životne sredine između ostalog obuhvata i očuvanje čistog vazduha, zemljišta i vode, kao i uklanjanje otpada, iskorišćenost resursa i negovanje resursa. Upravo zato, uklanjanje otpada iz prirode i njegova reciklaža predstavljaju jedan od veoma bitnih segmenata zaštite životne sredine. Naročito kada se radi o opasnom otpadu, koji je naročito štetan, kako za ljude, tako i za čitav živi svet na planeti.

Pod opasnim otpadom se podrazumeva svaki otpad koji ima neko od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, toksičnost, ekotoksičnost, štetnost, infektivnost, kancerogenost, teratogenost, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova hemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. Opasni otpad se javlja u raznim oblicima – od posuda sa tečnim hemikalijama pa do sijalica i baterija koje sadrže teške metale.

Osim industrije, koja tokom procesa proizvodnje stvara najveću količinu opasnog otpada, njegovom nagomilavanju doprinose i bolnice, laboratorije, vojne baze, farme, mala preduzeća, pa čak i domaćinstva.

Ujedinjene nacije su u svom Programu o životnoj sredini iznele podatak da se godišnje u svetu generiše od 300 do 500 miliona tona opasnog otpada. Loše i neodgovarajuće odlaganje ovakvog otpada može imati teške posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Najčešći uzrok lošeg tretmana opasnog otpada predstavlja nezadovoljavajuća državna regulativa, ali veoma bitan faktor predstavlja i svest građana o posledicama neodgovornog odnosa prema životnoj okolini.