birajmo domaće

Birajmo domaće – podrška domaćoj proizvodnji

Kada damo 100 dinara za domaći proizvod, često i do 95 dinara ostaje u zemlji i ide na troškove proizvodnje, plate radnika, investicije i izdvajanja za prosvetu, zdravstvo, penzije, bezbednost, a samo 5 dinara odlazi putem profita u džepove vlasnika firme, ma koje vere ili nacije taj vlasnik bio.

Osnovni cilj projekta Birajmo domaće je podizanje svesti građana o važnosti kupovine domaće robe. Kupovina domaćih proizvoda je u mnogim zapadnim zemljama pitanje kućnog vaspitanja. Znači, mi ne činimo ništa što građani razvijenih zemalja već ne rade. Trudićemo se da što većem broju građana objasnimo na koji način se kupovinom domaće robe pomaže svoja privreda i svoja država.

Kampanja „Birajmo domaće“ nikako ne sme da se pretvori u bojkot bilo koje robe. Mi ne bojkotujemo druge, mi podržavamo naše. Zato je moto kampanje: „Uvek kada imate mogućnost izbora, izaberite domaći proizvod“. Dakle, ukoliko je domaći proizvod dovoljno kvalitetan i cenovno konkurentan stranom proizvodu, kupite domaće.

Edukacija građana o razlici u značenju pojmova „domaće vlasništvo“ i „domaći proizvod“

Kroz istraživanja koja smo radili došli smo do zaključka da građani veoma često povezuju pojmove domaći i strani proizvod sa vlasništvom nad preduzećem koje taj proizvod stvara. To je jedan od razloga zbog kojih je tokom naših anketa, izuzetno mali broj građana uspevao da nabroji deset domaćih proizvoda.

Podsticanje proizvodnje u Srbiji i stvaranje uslova za veće investicije

Projektom Birajmo domaće želimo da podstaknemo domaću proizvodnju i da uvećamo nivo investicija u Srbiji. Posebna vrednost naše kampanje je u tome što njome pozivamo građane da podrže sve firme koje posluju na teritoriji Srbije i stvaraju materijalna dobra, bez obzira na njihovu vlasničku strukturu. Kada ubedimo potencijalne investitore da je kupcima u našim prodavnicama, prilikom odabira proizvoda, jedan od presudnih faktora poreklo proizvoda, oni će se lakše opredeljivati da ulože novac u stvaranje novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji. U protivnom, zašto bi neko ulagao novac u nove pogone, ako može jednostavno da nam uveze i proda robu proizvedenu na nekom drugom mestu.

Očuvanje radnih mesta

Jedan od glavnih ciljeva naše kampanje jeste da očuvamo radna mesta i da sprečimo pad plata, penzija i ukupnog standarda. Ovaj cilj naši građani jako brzo prepoznaju i to je obično jedan od glavnih argumenata za njihovu bezrezervnu podršku. Računica je jasna, za funkcionisanje firme koja se bavi uvozom potrebno je svega par magacionera, komercijalista i knjigovođa. Za proizvodnju te iste robe je potrebno na desetine puta više zaposlenih. Uz malo napora i pažnje tokom kupovine možemo obezbediti veći broj radnih mesta, a samim tim i stabilnije punjenje penzionih, socijalnih i zdravstvenih fondova.

Smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni i očuvanje nivoa deviznih rezervi

Srbija danas, na žalost, ima veoma negativan bilans u razmeni sa inostranstvom. Takva situacija za sobom povlači ekonomsku nestabilnost i konstantno slabljenje države. Da bismo to promenili i da bi Srbija krenula da jača, neophodno je da se uveća količina novca u opticaju, odnosno, da se uveća priliv novca koji ulazi u zemlji, a da se smanji količina koja iz zemlje izlazi. Na taj način ćemo smanjiti spoljnotrgovinski deficit, očuvati nivo deviznih rezervi i obezbediti stabilnost domaće valute.

Podrška srpskom izvozu

Da bi neka naša firma postala uspešan izvoznik, neophodno je da se prvo dokaže i razvije na domaćem terenu. Cilj našeg projekta je da pomognemo domaćim proizvođačima da ojačaju, da steknu potrebno znanje, iskustvo i kapacitete, i da nakon toga krenu u takmičenje sa izuzetno jakom konkurencijom na stranim tržištima. Na taj način, uticaćemo i na porast srpskog izvoza, što će dodatno uticati na povećanje priliva deviza i na povećanje finansijske stabilnosti države.

Uključivanje građana u borbu protiv efekata krize

Kampanjom Birajmo domaće animiraćemo građane da aktivno učestvuju u borbi protiv efekata krize. Veoma je bitno da u teškim vremenima ubedimo naše sugrađane da nada u bolji život postoji i da oni svojim delovanjem mogu da učestvuju u ozdravljenju naše privrede. Pravilnom motivacijom građana stvorićemo zadovoljnije potrošače i mirnije i uspešnije radnike.

Smanjenje animoziteta građana prema privatnim firmama i procesu privatizacije

Tokom naše akcije ćemo se truditi da poboljšamo stav radnika prema poslodavcima i građana prema vlasnicima firmi. Naime, dok su u drugim zemljama vlasnici firmi ugledni i poštovani ljudi, kod nas je, zbog višedecenijski formiranih predrasuda, odnos građana prema poslodavcima izuzetno negativan. Cilj nam je da pomognemo građanima da prihvate svaku fabriku u Srbiji kao svoju, a da svako novootvoreno radno mesto dožive kao uspeh svih nas i čitave države. Takođe, želimo da ukažemo građanima na povezanost rada i kapitala, jer veći uspeh domaćih firmi znači otvaranje novih radnih mesta, što radnicima otvara veću mogućnost izbora. Sve to neminovno dovodi do poboljšanja uslova rada i povećanja plata zaposlenih.

Uticaj na poboljšanje kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvoda

Kampanjom Birajmo domaće možemo uticati na povećanje količine novca u opticaju u određenim segmentima proizvodnje, što za rezultat može imati veća ulaganja u toj oblasti. Otvaranje većeg broja preduzeća koja proizvode istu ili sličnu robu dovodi do veće konkurencije, što kao krajnji rezultat mora imati poboljšanje kvaliteta proizvoda. Dakle, gledajući i sa te strane, naša akcija je u interesu svih potrošača, a poboljšanje kvaliteta proizvoda će pozitivno uticati na konkurentnost date robe, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

Unapređenje imidža domaćih proizvoda i proizvođača i stvaranje poverenja građana u kvalitet domaćih proizvoda

U našem narodu još uvek važe stereotipi da je sve što je strano kvalitetnije od domaćeg. Ovakav stav je formiran kod stanovništva kao posledica vremena s kraja prošlog veka, kada građani, najčešće, nisu imali mogućnosti da dođu do strane robe, a odelo dobijeno sa zapada čuvalo se samo za specijalne prilike. Takođe, tokom devedesetih godina, u vreme velikog privrednog pada, mnogi radnici su bili svedoci kriminalnih radnji koje su se odvijale u pojedinim firmama, zarad povećanja zarade, a na račun kvaliteta proizvoda. Trudićemo se da razvijemo svest građana Srbije da su se vremena promenila i da većina domaćih proizvoda u Srbiji ispunjava sve potrebne kriterijume kvaliteta i za najzahtevnija strana tržišta.

Moja Srbija, 15. januar 2009. godine