Moja Srbija

Carigrad: Oko hrišćanske vaseljene

Carigrad: Oko hrišćanske vaseljene

Sreda, 15. mart, 19 časova, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović”

CIKLUS PREDAVANJA VERTIKALE ISTORIJE: ISTANBUL

Predavanje Carigrad: Oko hrišćanske vaseljene upoznaće slušaoce sa osnovnim geografskim i istorijskim podacima, kao i umetničkim spomenicima Istanbula (Konstantinopolja, Carigrada ili Vizantiona), prestonice tri carstva i grada koji u kontinuitetu postoji više od dvadeset osam vekova. Po svom značaju i uticaju na evropsku kulturu nijedan grad na svetu još nije prevazišao slavu Istanbula, a mnogi aspekti njegove jedinstvene kulture se tek danas otkrivaju. Uprkos svojoj starini, Istanbul predstavlja značajnu inspiraciju za savremenu umetnost i popularnu kulturu.

Dr Čedomila Marinković je istoričar umetnosti, vizantolog i judaista. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorsku diplomu je stekla na Univerzitetu Koč u Istanbulu. Napisala je šest knjiga – dve u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 2020. dr Marinković ima zvanje naučnog saradnika u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Za svoj rad je osvojila šest nagrada od kojih je najprestižnija nagrada „Neven”, koju je dr Marinković dobila za svoju knjigu „Jevreji u Beogradu 1521–1942”.

Nakon perioda borbe protiv ikona (7-9. vek) u Vizantiji, koji je završen pobedom pravoslavlja sredinom 9. veka, Carigrad postaje prestonica najmoćnije hrišćanske države svog vremena – Vizantije. U njemu nastaju neka od najvažnijih umetničkih i graditeljskih dela vizantijske epohe koja će imati veliki uticaj na nastanak umetnosti u čitavom mediteranskom basenu. Ovaj polet će biti prekinut prvim padom Carigrada pod Krstaše 1204. godine. Nakon obnove Carstva 1261. godine uslediće najproduktivnija i najkraća epoha vizantijske kulture i umetnosti koja će se završiti padom Carigrada pod Turke 1453. godine.