Atlantic grupa

Atlantic Grupa pomaže u borbi protiv pandemije

Vodeći računa primarno o zaštiti naših koleginica i kolega, nismo zaboravili na potrebu da pomognemo zdravstvenim institucijama i našem društvu

Atlantic Grupa oduvek vodi računa o zajednici u kojoj živimo, ponašajući se na mnogo načina kao društveno odgovorna kompanija. Kriza uslovljena pandemijom virusa COVID-19 u širem okruženju nije uticala da se to promeni, osim na način da dodatno pojačamo naše napore da pomognemo okruženju.

Atlantic Grupa se aktivno uključila u zajedničku borbu protiv novog koronavirusa na svim regionalnim tržištima na kojima posluje, pa je Uprava kompanije izdvojila oko 3,7 miliona evra za ukupnu pomoć lokalnim kriznim štabovima i institucijama koje koordiniraju aktivnosti suzbijanja zaraze i zaštite stanovništva. Najveći deo navedenog iznosa odnosi se na donacije namenjene nabavci medicinske opreme, naročito respiratora, i materijala neophodnih za efikasan rad zdravstvenih institucija u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, a jedan deo uključuje i donacije proizvoda udruženjima u okviru koordinacije nacionalnih štabova.

Samo u Srbiji donacije u robi obezbeđene su za 173.000 penzionera, u koordinaciji sa Upravom grada Beograda i Privrednom komorom Srbije, uz pomoć volontera koji su organizovali pakovanje paketa u „Štark Areni”. Takođe, donacije su obezbeđene Banci hrane, opštini Voždovac, Savetovalištu protiv nasilja u porodici, najugroženijim porodicama u saradnji sa NALED-om i Republikom Srbijom.

Vodeći računa pre svega o zaštiti zaposlenih, različitim merama: od rada od kuće, gde je to moguće, optimizacije svih procesa u smislu smanjenog angažmana ljudskih resursa, dodatne stimulacije za zaposlene koji su aktivni na svojim radnim mestima, kao i maksimalnih zaštitnih mera – od učestale dezinfekcije prostora do propisanih zaštitnih materijala, ova kompanija nije zaboravila ni na svoje okruženje i zadovoljni su što su u mogućnosti da daju svoj deo doprinosa.