Arhitektonska kultura međuratnog BeogradaArhitektonska kultura međuratnog Beograda

Iz Tehničke dokumentacije Istorijskog arhiva Beograda –

Istorijski arhiv Beograda vas poziva da prisustvujete otvaranju izložbe ARHITEKTONSKA KULTURA MEĐURATNOG BEOGRADA, autorki Snežane Lazić i Jelene Mitrović Kocev, u sredu, 21. decembra 2022. godine, u 18 časova, u izložbenoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu. Prisutnima će se obratiti direktorka Etnografskog muzeja Tijana Čolak Antić i direktor Istorijskog arhiva Beograda mr Dragan Gačić, a izložbu će otvoriti ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Goran Vesić.

Tehnička dokumentacija, kao deo fonda Opštine grada Beograda, jedan je od podfondova po kojima je Istorijski arhiv Beograda prepoznatljiv u kulturnoj i stručnoj javnosti, kao i među građanima koji u velikom broju i svakodnevno koriste ovu arhivsku građu radi ostvarivanja svojih praktičnih potreba. Više od 70 000 predmeta projektne dokumentacije Beograda za period od 1920-1970. godine čuva se u depou prestoničkog arhiva, od čega preko 16 000 predmeta datira iz perioda između dva svetska rata. Arhitektonski odsek Tehničke direkcije predstavljao je glavno regulaciono telo nadležno za zakonski uređenu izgradnju i javnih i privatnih zgrada Beograda, tako da njegov istorijat i rad verno oslikavaju arhitektonski, urbanistički i kulturni razvoj gradskog tkiva ispričan arhivskim dokumentima, planovima i fotografijama.

Od ratom razorene varoši Beograd je stasavao u modernu evropsku prestonicu. Tridesetih godina prošlog veka Beograd dobija nova naselja, poslovno-finansijski centar sa modernim palatama, sajamski kompleks na levoj obali Save, aerodrom, drumsku i administrativnu vezu sa susednim gradom Zemunom, a u pogledu stila konačno se priklanja postulatima evropske moderne arhitekture. Uporedo radilo se na izradi građevinskih zakona i propisa, generalnog plana grada i planskog projektovanja novih naselja, profesionalizaciji i usavršavanju arhitektonske struke – jednom rečju, uvođenju reda u oblikovanje modernog Beograda.

Trideset izložbenih panoa, uz prateći materijal u vitrinama, razvrstani su u dve velike celine – rad opštinskih arhitekata i njihovih kolega iz privatne prakse.

Prvi deo izložbe predstavlja istorijat i organizaciju Tehničke direkcije, službenike koji su sprovodili arhitektonski i građevinski program opštine, razvoj zakonskih propisa, urbanističkih planova i opštinske objekte razvrstane po funkcionalnoj tipologiji. S obzirom da je Građevinski odeljak Arhitektonskog odseka Direkcije vršio kontrolu i evidenciju svih novopodignutih zgrada, odobravao podnete planove i izdavao dozvole za zidanje, drugi deo postavke odnosi se na rad ovlašćenih arhitekata iz privatne prakse koji su za privatne investitore projektovali porodične kuće, vile, stambeno-poslovne zgrade i objekte javne namene. Priča o intenzivnoj izgradnji i modernizaciji Beograda koja počinje saniranjem posledica Prvog svetskog rata, završava se delom izložbe pod nazivom „Uoči rata”, koja nerealizovanim novim Generalnim planom i propisom o obaveznoj izgradnji skloništa najavljuje novi sukob svetskih razmera.

Cilj izložbe i pratećeg bogato ilustrovanog kataloga je da se ukaže na značaj fonda Tehničke direkcije Opštine grada Beograda i na neiscrpne izvore i teme istraživanja arhitektonskih dokumanata pohranjenih u depou Istorijskog arhiva Beograda.

Izložbu Arhitektonska kultura međuratnog Beograda je moguće pogledati u izložbenoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu od 21. decembra 2022. i tokom januara 2023. godine.