Ansambl SLASK

Ansambl SLASK u Narodnom pozorištu

U četvrtak, 18. novembra 2021. godine, Ansambl SLASK i Ansambl KOLO održaće prvi u nizu nastupa u okviru projekta „FOLK_Like it”, čiji je cilj da predstavi kulturu kroz igru i pesmu. Kao ogledalo kulture i nacionalnog identiteta, u sklopu ovog događaja, Ansambl SLASK prirediće izložbu tradicionalnih kostima. Projekat je sufinansiran od strane Ministrastva kulture i nasleđa Poljske, putem programa „Kultura nadahnjuje 2021-2022”, kao i Ministarstva kulture i zemalja partnera.

Spektakularni scenski kostimi su upravo ono što će približiti raskoš i specifičnost poljske kulture, a njihova raznovrsnost prikazana u kontekstu kostima koje će izneti partnerski ansambli predstavljaće svojevrstan međukulturni dijalog.

„FOLK_Like it” je najnoviji projekat jedne od najvećih poljskih kulturnih institucija – Ansambla narodnih igara i pesama SLASK, pod vođstvom Stanislava Hadine. Projekat uključuje realizaciju nastupa Ansambla narodnih igara i pesama SLASK u Srbiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Slovačkoj, a koji će se izvoditi u kombinaciji s nastupima ansambala iz partnerskih zemalja u okviru projekta.

Još jedna komponenta međunarodnog kulturnog dijaloga biće razgovori tokom koncerata i izložbi. Ovi susreti značajni su u kontekstu formiranja i učvršćivanja svesti publike o ulozi i misiji ansambala narodnih igara i pesama kao kulturnih institucija koje vode računa o očuvanju nacionalnog nasleđa u oblasti narodne kulture.

U okviru repertoara posebno aranžiranog za projekat „Folk. Like it!”, Ansambl SLASK je sabrao zbirku igara i pesama koje već skoro 70 godina grade međunarodni umetnički brend.

Uz njih, Ansambl KOLO će da prikaže naše igračko nasleđe te pored „Igara iz Srbije”, izvešće „Bunjevačke igre”, kao i „Starobosansko nemo kolo iz Glamoča” – koreografiju koja uvek ostavi poseban utisak zbog svoje specifičnosti u pogledu izvođenja. Sam kraj koncerta ostavljen je za koreografiju pod nazivom „Dubočke kraljice”, igru iz Istočne Srbije koja u sebi nosi elemente ritualnih praksi tog podneblja.

Ovakav projekat od velike je važnosti, jer stimuliše buduće kulturno-dijaloške razvojne prakse na međunarodnom nivou.