Tribina „Sama (ni)je birala” u DKSG-u
Ponedeljak, 18. septembar, 18.30, Amfiteatar/Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović”

Nasilje prema ženama je vodeći problem u domenu ljudskih prava širom sveta, a statistike u Srbiji pokazuju da svaka treća žena trpi fizičko, a svaka druga psihičko nasilje od strane partnera ili člana porodice. Na kraju kontinuuma nasilja, nalazi se njegova najbrutalnija i krajnja konsekvenca – femicid (ubistvo žene).

U Srbiji je u prethodnih deset godina ubijeno više od 350 žena u slučajevima porodičnog ili pratnerskog nasilja, a u tu statistiku ne ulaze žene koje stradaju od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja i čija smrt ne dospe u medije.

O (ne)adekvatnoj reakciji institucija najviše govori činjenica da se, prema navodima medija, svaka treća žena obraćala za zaštitu i pomoć nekoj od nadležnih institucija pre nego što je ubijena. Činjenica da u dve trećine slučajeva nije bilo ranijih prijava, ne znači da žene nisu trpele nasilje, već samo da ono nije bilo prijavljeno i/ili zabeleženo u evidencijama nadležnih službi.

Oko 85 odsto žena u Srbiji smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava i da je učestalo, a za 29 odsto njih porodično nasilje je privatna stvar koju treba rešavati u kući. Četvrtina žena nije adekvatno informisana i ne zna šta treba da radi u slučaju da doživi nasilje.