Trag fondacija objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/ice „Pokret Polet”Trag fondacija objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/ice „Pokret Polet”

ISTRAŽI I MENJAJ JAVNE POLITIKE KOJE UTIČU NA SVE NAS

Ako ste mladi i svojim istraživačkim radom želite da doprinesete sistemskim promenama u društvu – prijavite se. Trag fondacija, u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet”, objavila je drugi konkurs za mlade istraživače/ice, namenjen akademskim građanima i građankama starosti do 30 godina. Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.

„Ovaj program ima za cilj da osnaži mlade ljude, da se u većoj meri uključe u procese donošenja odluka. Timovi mladih istraživača i straživačica, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, imaće priliku da steknu nova znanja i povećaju kapacitet za javno zagovaranje i kreiranje predloga za unapređenje ili donošenje novih politika iz oblasti socio-ekonomskog razvoja. Za učešće u devetomesečnom edukativno-istraživačkom programu mladi akademci/ke dobijaju nadoknadu od 800 EUR bruto, kao i plaćene putne troškove za aktivnosti koje sprovode zajedno sa organizacijama u njihovim lokalnim zajednicama. Umrežavajući mlade istraživače/ice, organizacije civilnog društva i građane putem različitih aktivnosti želimo da podržimo građanski aktivizam, da se što veći broj građana i građanki angažuje, jer samo sinergijom svih nas možemo menjati društvo nabolje”, izjavila je Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji.

Kroz program za mlade istraživače/ice, 15 studenata i/ili studentkinja završnih godina studija, diplomaca i postdiplomaca fakulteta društvenih nauka imaće priliku da pohađaju treninge, pišu predloge za izmene javnih politika i od odabranih organizacija civilnog društva uče o samom procesu javnog zagovaranja, strategijama i načinima postizanja zagovaračkih ciljeva. Multidisciplinarni timovi će, osim istraživanja javnih politika i kreiranja predloga za njihovo unapređenje, dobiti mogućnost da se povežu sa organizacijama civilnog društva iz različitih delova Srbije i steknu dragoceno iskustvo, koje će im pomoći da daju doprinos razvoju svoje zajednice.

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa može se naći na sledećem linku:

https://pokretpolet.tragfondacija.org/pokret-polet-otvoren-je-poziv-za-mlade-istrazivace/

Konkurs je otvoren do 17. oktobra 2023. godine, do 23.59.