Održan Forum socijalnih inovacija

Održan Forum socijalnih inovacija

Očekuju se veliki pomaci u ekosistemu podrške socijalnim preduzećima

Deseti Forum Socijalnih inovacija, najveća konferencija ovog tipa kod nas i u regionu, okupila je socijalne preduzetnike, inovatore, mlade preduzetnike, predstavnike organizacija, kompanija i međunarodnih organizacija koji su kroz zanimljive diskusije podelili svoja iskustva i gledišta u pogledu razvoja socijalne ekonomije na našim prostorima.

Na otvaranju konferencije, učesnike su pozdravili organizatori događaja, predstavnici Smart kolektiva – programska direktorka Ivana Stančić i direktor Neven Marinović. Oni su izrazili zadovoljstvo što nakon deset godina, uprkos brojnim poteškoćama, danas mogu da se primete veliki pomaci u razvoju ove oblasti, kako u Evropi tako i kod nas. Neven Marinović je istakao značaj akcionog plana za socijalnu ekonomiju koji je usvojen 2021. godine na nivou Evropske unije, dodajući: „Mi se, zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerima, kao i sa predstavnicima EU u zemlji i drugim donatorima, trudimo da taj plan uklopimo u razvojnu agendu za Zapadni Balkan. Posle mnogo godina, dobili smo prvi liberalni zakon u regionu koji pruža veliku slobodu akterima u oblasti socijalne ekonomije. Zahvaljujući zajedničkom radu civilnog sektora, države i organizacija kao što su Naled i Korse, sada pripremamo akcioni plan za primenu i implementaciju. Sve je više finansijskih instrumenata koji sadrže elemente održivosti i inkluzivnog, odnosno zelenog rasta, tako da možemo da očekujemo da će ekosistem podrške postati sve snažniji i kompleksniji”.

Ovogodišnji Forum socijalnih inovacija pružio je uvid u aktuelne tokove razvoja socijalne ekonomije i kroz mnogobrojne primere pokazao kako multistejkholderskim pristupom mogu da se pronađu rešenja za širok spektar oblasti poput ruralnog razvoja, socijalnih nabavki, finansiranja društvenog uticaja i kreiranja nacionalnih okvira za razvoj. Događaj je istakao značajne pomake u podršci socijalnim preduzećima, ali je takođe identifikovao niz izazova koje je važno rešavati u ovom kontekstu. Posebno je naglašena potreba za daljim povezivanjem, međusobnom podrškom, zajedničkim radom i razmenom informacija radi efikasnog rešavanja pomenutih izazova i ostvarivanja snažnijeg pozitivnog uticaja na zajednicu.

O potrebnim mehanizmima podrške za rast i razvoj socijalnih preduzeća bilo je reči i na prvoj panel diskusiji na događaju. Učesnici ove sesije su se osvrnuli na Zakon o socijalnom preduzetništvu, Program za podršku socijalnom preduzetništvu i Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju i istakli značaj uloga koje igra svaki od različitih aktera u ekosistemu socijalne ekonomije. Naredni panel bio je posvećen razvoju preduzetništva mladih i drugih ugroženih grupa u ruralnim sredinama, sa posebnim akcentom na adekvatnu stručnu i finansijsku podršku za njihov podsticaj. Događaj se osvrnuo i na temu inkluzivnog zapošljavanja i značaja adekvatnog finansiranja kao što su specijalizovane kreditne linije. Učesnici ove diskusije su zaključili da finansijski instrumenti za inkluzivno zapošljavanje mogu značajno da doprinesu većem društvenom uticaju kod mikro, malih i srednjih preduzeća. Ovogodišnja konferencija je posvetila i jednu panel sesiju temi socijalnih i održivih nabavki koje predstavljaju jedan od značajnijih mehanizama za održiv poslovni razvoj socijalnih preduzeća. Učesnici ove sesije su razgovarali o različitim načinima na koje možemo da podržimo i tradicionalna i socijalna preduzeća da razvijaju veći broj ovakvih partnerstava.

Tokom događaja, održana je „Design Thinking” radionica na kojoj su mladi imali priliku da se upoznaju sa ovom metodom za kreativno rešavanje problema, kao i sa procesom razvoja preduzetničkih ideja.

Organizatori konferencije su Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje. Konferencija je održana uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Prijatelj konferencije je Coca Cola HBC Srbija.

Foto: Nemanja Knežević