Izložba „Žig vremena: Grafičke komunikacije Andreje Milenkovića”Izložba „Žig vremena: Grafičke komunikacije Andreje Milenkovića”

DAN MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI

6. novembar – 13. decembar 2023. godine

Glavna galerija MPU

Autor izložbe: Slobodan Jovanović, viši kustos MPU

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

Svečano otvaranje: ponedeljak, 6. novembar, u 19 sati

Govornici: Biljana Jotić, direktorka MPU, Ljuba Todić, inženjer i saradnik Andreje Milenkovića i Slobodan Jovanović, viši kustos i autor izložbe

Retrospektivna izložba „Žig vremena: Grafičke komunikacije Andreje Milenkovića” predstavlja najobuhvatniji pregled stvaralaštva Andreje Milenkovića (1923-2005), najpoznatijeg kreatora poštanskih maraka u SFRJ. Izložbom se obeležava stogodišnjica umetnikovog rođenja, a organizuje se povodom Dana Muzeja primenjene umetnosti.

Na izložbi je prikazano oko 220 različitih poštanskih maraka, kao i 80 skica, nacrta, idejnih projekata i grafika Andreje Milenkovića, koji su poslužili za dizajn i likovno oblikovanje poštanskih maraka i koverata prvog dana, kao i nekoliko logotipa, piktograma i projekata grafičke identifikacije različitih manifestacija i jubileja obrazovnih institucija u Srbiji.

Izložba „Žig vremen” je podeljena na deset tematskih celina, prema motivu ili povodu za izdavanje marke. U tekstu kataloga, kustos izložbe Slobodan Jovanović naglašava: „Andreja Milenković je, od sredine šezdesetih do polovine osamdesetih godina prošlog veka, obradio gotovo sve teme koje su prikazane na redovnim i prigodnim izdanjima jugoslovenskih poštanskih maraka: pošta i saobraćaj, umetnost i arheogija, sport, kultura i humanitarne akcije, flora i fauna, turizam, sećanje na čuvene ličnosti i događaje iz istorije jugoslovenskih naroda i dr. Upravo su serije prigodnih maraka imale velikog uspeha u ekonomskom i kulturološkom smislu – kod filatelista širom sveta. Kao vrstan minijaturista i poznavalac grafičkih i štamparskih tehnika, na maloj površini od nekoliko kvadratnih centimetara izvodio je suptilne dizajnerske kompozicije po svojim nacrtima ili fotografskim predlošcima, tačno poznajući koji format crteža odgovara kom formatu marke.

Na poštanskim markama različitih tematika i vrsta štampe, vidimo kako se Andreja Milenković angažovao u svim aspektima nastanka maraka i kako je postao jedan od najznačajnijih umetnika grafičkih, vizuelnih i društvenih komunikacija u tadašnjoj Jugoslaviji.

Radovi prikazani na izložbi „Žig vremena : Grafičke komunikacije Andreje Milenkovića” deo su zaostavštine koju je gospođa Ružica Arsenijević-Milenković poklonila Muzeju tokom protekle četiri godine. Pored toga, prikazan je i deo kolekcije maraka gospodina Vladana Čelebonovića.