Izložba „Turbo fragile” Milice MijajlovićIzložba „Turbo fragile” Milice Mijajlović

Od 28. maja do 9. juna, Galerija Doma omladine Beograda; Otvaranje 28. maja, u 19 časova

Izložba „Turbo fragile” u Galeriji Doma omladine Beograda sastoji se od serije slika većih i manjih formata i video-rada. Ova izložba predstavlja nadogradnju teme i radova kojima se autorka bavi u poslednjih nekoliko godina. Naziv serije slika inspirisan je internet mimom „Girlhood is a spectrum”. Za autorku ovaj izdvojen mim ne predstavlja prolaznu senzaciju, već podsticaj za opsežnije istraživanje i tumačenje onoga šta sve jedna žena može biti u kontekstu kompleksnih, traumatičnih i često kontradiktornih narativa. Najnoviji radovi Milice Mijajlović predstavljaju kontinuitet njene dosadašnje prakse, ali i otvaraju nove uglove posmatranja na položaj žene-devojčice-devojke u etički devestiranim društvima, stavljajući akcenat na spoljašnju manifestaciju izvitoperenih „vrednosti”.

Kroz medijum slikarstva autorka se bavi onom stranom ženskog spektra koja je sanjalačka, ranjiva i krhka, ali u isto vreme i oslobođajuća. Koristeći monohromnu paletu ili samo nekoliko nijansi, na tekstilima jarkih boja sa svojstvima presijavanja, a referišući na turbfolk kulturu, predstavlja tkanine u pokretu sa nagoveštajem ženskih figura, cvetove, kao i predmete njihove svakodnevice. Video-rad kroz naizmenične scene, gotovo fleševe, poetski oslikava određene trenutke „devojaštva” u svoj svojoj širini, a kroz prizmu autorkinog ličnog emotivnog iskustva. Slike, video-rad u prostoru i zvuk formiraju svojevrstan kolaž u kome se prepliću realnost i sanjarenje, gde ženski identitet ne samo da odražava paralelne dimenzije sopstva, već služi i kao kanal za bekstvo – svrsishodan prostor za eskapizam koji nudi predah od pritiska svakodnevnog postojanja.

Milica Mijajlović (1993, Beograd) je multidisciplinarna umetnica koja je završila osnovne studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju 2017. godine i magistrirala na Akademiji umetnosti, dizajna i arhitekture u Pragu 2020. godine.

Njenu umetničku praksu u najvećoj meri oblikovala su iskustva odrastanja na Balkanu, posebno u posleratnim godinama, porodične migracije između bivših jugoslovenskih država, kao i ideje politike sećanja. U svom radu Milica se fokusira na specifičnosti ženske borbe na našim prostorima, sa posebnim naglaskom na ranjivost u kontekstu složenih i često kontradiktornih narativa.

Samostalno je izlagala u Budimpešti, Pragu, Beogradu, Bratislavi i Ljubljani, kao i kolektivno širom Evrope. Milica je dobitnik „Milčik” nagrade 2023. godine za mlade savremene umetnike, a njeni radovi su predstavljeni u više međunarodnih umetničkih časopisa, uključujući ArtTribune, Kuba Paris, Easttopics, Nonfiction, AQNB i dr. Trenutno živi i stvara u Beogradu.